JHL:n puheenjohtaja Niemi-Laine:Palkansaajat ovat maksaneet elvytystä palkoillaan,nyt hallituksen pitää tasata tuloeroja

2.10.2017

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on huolestunut hallituksen jatkuvasta leikkauspolitiikasta ja kasvavista tuloeroista. Suomen kansantaloutta on elvytetty leikkaamalla tylysti julkisen sektorin palkansaajien toimeentuloa.

Tilastokeskuksen tiedot elokuulta kertovat, että julkisen sektorin nimellispalkat ovat leikkaantuneet yli prosentin.

– Pääministeri Juha Sipilä myönsi tällä viikolla Ylen haastattelussa, että hallituksen politiikka on iskenyt enemmän pieni- kuin suurituloisiin ja lisännyt eriarvoisuutta. Sipilä ei kuitenkaan ole kertonut miten tällainen eriarvoisuudenkierre katkaistaan. Pelkkä pahoittelu ei riitä, nyt tarvitaan toimenpiteitä eriarvoisuuden poistamiseksi, puheenjohtaja Niemi-Laine vaatii.

Niemi-Laine muistuttaa, että hallituksen tulee edistää koko väestön vaurautta. Päättäjien on pidettävä huoli siitä, että työstä saatavalla palkalla tulee toimeen.

– Talouskasvu on välttämätöntä, mutta se ei yksin takaa köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentymistä. Hallituksen tulee edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.

JHL vaatii, että Suomelle rakennetaan nopeasti kehitysstrategia, jonka avulla parannetaan muun muassa pienituloista mahdollisuuksia työntekoon. Samalla heidän pitää päästä peruspalveluiden piiriin entistä helpommin. Hallituksen on myös vakavasti pohdittava toimia, joilla voidaan luopua kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksesta. Leikkaus rasittaa erityisesti matalapalkkaisia julkisen sektorin palkansaajia.

Pienpalkkaisia tukeva talouskasvu vaatii reiluja ratkaisuja talous- työvoima ja veropolitiikassa. Vain niiden avulla voidaan varmistaa, että vaurastumisen hyödyt jakautuvat kaikille, myös pieni- ja keskituloisille. Pitkäaikaisten tutkimusten mukaan oikeudenmukainen tulonjako vähentää köyhyyttä.

Nykyinen hallituspolitiikka ei suinkaan tasaa tuloeroja vaan repii niitä entistä suuremmiksi, Niemi-Laine muistuttaa.

– Sosiaaliturvan leikkaukset ja pienipalkkaisten palkkojen leikkaukset ajavat Suomen tilanteeseen, jossa köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.