6.2.2019 Kansalaisaloite vaatii hoitajamitoituksen kirjaamista vanhuspalvelulakiin, JHL tukee tavoitetta

17.2.2019

Ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan sitova hoitajamitoitus, joka kirjataan lakiin. Aiheesta jätettiin helmikuun alussa kansalaisaloite, joka on vajaassa viikossa kerännyt jo yli 4 000 kannatusilmoitusta. JHL tukee aloitetta ja kehottaa jäseniään allekirjoittamaan sen.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat alkuvuonna olleet näkyvästi esillä. Helmikuussa jätetty kansalaisaloite vaatii, että lakiin kirjataan selvä minimivaatimus hoitohenkilöstön määrälle. Määräys koskisi ympärivuorokautista hoitoa.

Aloitteentekijöiden mielestä pelkkä suositus henkilöstön määrästä  ei takaa sitä, että ikäihmisiä hoitavissa laitoksissa on tarpeeksi henkilökuntaa.

JHL tukee kansalaisaloitetta ja kannustaa jäseniään allekirjoittamaan aloitteen. Voit allekirjoittaa aloitteen verkossa esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Myös JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on puhunut lakisääteisen hoitajamitoituksen puolesta.

– Hallituksen on luotava pikaisesti kriisiohjelma, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sote-palvelujen kilpailutukseen. Sote- ja maku-uudistuksessa esitetyistä 3 miljardin säästöistä on luovuttava ensi tilassa ja kunnille on myönnettävä riittävä rahoitus vanhuspalveluihin, Niemi-Laine toteaa.