JHL hakee tulevissa tes-neuvotteluissa ostovoimaa työntekijöille,myös työhyvinvointiin pitää nyt satsata

4.10.2017

Useimmilla JHL:n sopimusaloilla tes-neuvottelut aloitetaan marras–joulukuussa.

Liitto haluaa parantaa jäsentensä työehtoja reiluilla sopimuksilla.

Nykyisten työehtosopimusten voimassaoloaika päättyy lähes kaikilla JHL:n sopimusaloilla tammikuun 2018 lopussa.

Suomen talous on vihdoin lähtenyt nousuun ja iso kiitos siitä kuuluu työntekijöille.

JHL hakee jäsenilleen tällä neuvottelukierroksilla euromääräisiä palkankorotuksia.

– Euromääräiset korotukset parantavat palkkatasa-arvoa ja matalapalkkaisten asemaa.

Korotusten määrän pitää olla tasolla, josta teollisuusalojen liitot sopivat syksyn 2017 tes-neuvotteluissa.

Korotuksia tarvitaan heti sopimuskauden alkuun, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine valaisee JHL:n tavoitteita.

Julkisen sektorin työntekijöitä kurittava lomarahaleikkaus on kilpailukykysopimuksen jäljiltä voimassa vielä kaksi vuotta. Leikkaus on JHL:n mielestä arvioitava uudelleen, ja asian ratkaisemisessa tarvitaan valtiovallan myötävaikutusta.

Palkkojen lisäksi on aika parantaa työhyvinvointia.

Varsinkin työajoista ja työvuoroista sopimista pitää kehittää. Työntekijöiden pitää päästä vaikuttamaan vuorojen suunnitteluun nykyistä paremmin.

– Työpäivien pitää olla mahdollisimman yhtäjaksoisia.

Katkot pidentävät työhön sidonnaisuusaikaa ja ovat käytännössä pois vapaa-ajasta ja levosta, neuvottelupäälliköt Kristian Karrasch ja Mari Keturi korostavat.

JHL ajaa neuvotteluissa parannusta myös niin kutsutuilla nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaan.

Koska nollasopimuksia koskevaan lainsäädäntöön kaavaillut muutokset eivät korjaa työntekijän asemaa riittävästi, on pelisääntöjä korjattava työehtosopimuksilla.

Myös osa-aikaisten työntekijöiden on tultava palkallaan toimeen.

Suomessa on lähivuosina tarkoitus uudistaa ammatillista koulutusta kovalla kädellä.

Käytännössä tämä näkyy muun muassa työssäoppijoiden lisääntymisenä työpaikoilla.

– Työssäoppijat tarvitsevat työpaikalla aina ammattitaitoisen ohjaajan.

Ohjaajien pitää saada tehtävään riittävä koulutus ja heidän oma työnsä pitää mitoittaa niin, että ohjaamiseen jää tarpeeksi aikaa. Ohjauksen pitää näkyä myös palkassa, Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

Lisätiedot:

Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja 040-702 4772
Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö, valtio, infra- ja sivistysalat 040-728 9046
Mari Keturi, neuvottelupäällikkö kunta-ala, kirkko ja hyvinvointialat 050-461 9315